Sołtys: Aneta Dobosz

Sołtys pełni swój dyżur w każdy wtorek miesiąca w godzinach 19.00-20.00 w Biurze Sołeckim w Domu Ludowym w Rogach.

Skip to content