SOŁECTWO ROGI

Obraz na stronie rogi

Powierzchnia: 1087 ha

Liczba ludności: 2479

  • kobiety: 1186
  • mężczyźni: 1293
Znalezione obrazy dla zapytania kobieta ikona

Sołtys: Aneta Dobosz

tel. 783 688496

tel. 509 688 241

Godziny przyjęć – pod telefonem

 

Rogi

Ta duża wieś, zaludniona była już w okresie rzymskim (I – IV w. n.e.) i we wczesnym średniowieczu, czego dowodem są liczne wykopaliska archeologiczne. Pierwszym pisanym źródłem dotyczącym Rogów jest przywilej króla Kazimierza Wielkiego z 1358 r. wydany Piotrowi, sołtysowi z Kołaczyc, któremu monarcha sprzedał sołectwo królewskiej wsi Rogi. Rogi położone są w dolinie rzeki Lubatówki na południowej krawędzi Garbów Iwonicko – Rymanowskich. Wieś usytuowana jest pomiędzy lesistym wzniesieniem – Lasem Garbińskim, a Rogowską Górą (lokalnie zwaną Kochanówką). Rogi mają powierzchnie 1087 ha. Jest tu szkoła, przedszkole, biblioteka, dom ludowy, OSP, klub sportowy – posiadający stadion. Wieś znana jest z prężnie rozwijających się warsztatów produkcyjnych i usługowych oraz sklepów. Nadal na terenie Rogów wydobywa się ropę naftową.

Z zabytków na uwagę zasługują drewniany kościół z XVII w., kapliczki z XIX i początku XX w., kilka starych domów z przełomu XIX i XX w. Zachowały się tu także ślady po zamku, później dworze, fosy napełnione kiedyś wodą oraz dworska oficyna.

Skip to content