Aktualności

Zebranie wiejskie

 ZEBRANIE WIEJSKIE

 Dnia 25 czerwca (wtorek) o godzinie 19:00 odbędzie się zebranie wiejskie w Domu Ludowym w Rogach.

  • Rozpoczęcie zebrania
  • Uchwała w sprawie wniosku o zmianę przedsięwzięcia przewidywanego do realizacji w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Rogi
  • Informacja na temat wodociągów
  • Informacja na temat przepustów gminnych
  • Omówienie zagadnień dotyczących organizowanej w Rogach imprezy plenerowej: „Wiele Kultur, jedno miejsce. Od Kłajpedy po Saloniki” połączonej z dożynkami powiatowymi oraz gminnymi w dniach 7- 8.09.2019 r. (20-lecie Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi)
  • Wolne wnioski i zapytania
  • Zakończenie zebrania

Serdecznie zapraszam

Sołtys Sołectwa Rogi

Leave a Comment

Skip to content